Nhanh chóng chuyển hướng trình đơn :

 1. Chuyển đến nội dung
 2. Vào menu phần chính
 3. Đi tới công cụ tìm kiếm
 4. Vào menu Help
 5. Chuyển đến mô-đun
 6. Xem danh sách các phím tắt

Menu Help :

 1. Sanofi trên toàn thế giới |
   
 2. Các trang liên quan của Sanofi toàn cầu |
   
 3. Sanofi Pasteur tại Việt Nam |
 4. Liên hệ |
 5. Sơ đồ Web |
 6. Trợ giúp
 1. Cỡ chữ

  Giảm Tăng lên  
 
 

Nghiên cứu và
Phát triển

Nội dung :

Thử nghiệm trên động vật

Thử nghiệm trên động vật là điều cần thiết trong tiến bộ y khoa. Mọi tiến bộ trong lĩnh vực y khoa đều đã và sẽ tiếp tục dựa vào kết quả thu được từ các nghiên cứu, thử nghiệm trên động vật là một trong các giai đoạn nghiên cứu đó.

 

Kết quả từ thử nghiệm trên động vật là nguồn gốc của những tiến bộ khoa học quan trọng. Tất cả những khám phá y khoa được thưởng Giải Nobel về Y học và Sinh lý đều thu được thông qua sử dụng thử nghiệm trên động vật trong một giai đoạn nào đó.

Thử nghiệm trên động vật bảo vệ con người và môi trường

Ngày nay, mỗi sản phẩm mới đưa ra thị trường đều phải chứng minh có ít độc tính đối với con người khi được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Điều này được kiểm tra bằng nhiều thí nghiệm trên động vật theo những quy định quốc tế trong lĩnh vực này.

Vấn đề này liên quan đến tất cả các sản phẩm khác nhau trong môi trường của chúng ta từ hoá phẩm sử dụng trong nông nghiệp cho đến sản phẩm vệ sinh và thẩm mỹ.

Ưu tiên sử dụng phương pháp thay thế

Phương pháp mới trong thí nghiệm y sinh, còn gọi là phương pháp thay thế, cho phép chúng  ta giảm bớt phụ thuộc vào động vật, nhưng không nhất thiết phải thay thế hoàn toàn. Được khám phá và phát triển bởi các nhà khoa học trên toàn thế giới, các phương pháp thí nghiệm y sinh mới này dựa vào việc nuôi cấy tế bào, sinh học phân tử, hình ảnh học và công nghệ thông tin không chỉ thể hiện một bước tiến đáng kể trên bình diện kỹ thuật mà còn giảm bớt sử dụng động vật.

Áp dụng các quy định nghiêm ngặt trong các nghiên cứu liên quan đến thí nghiệm trên động vật

Mỗi nghiên cứu y sinh trong công ty liên quan đến sử dụng động vật khi được thực hiện phải tuân theo đúng pháp luật quốc gia và quốc tế, và hơn nữa là phải tuân thủ hướng dẫn được quy định bởi nhiều tổ chức bảo vệ động vật như ILAR (Viện Nghiên cứu Động vật Thí nghiệm), UFAW (Liên minh các Trường Đại học về Bảo vệ Động Vật) và FELASA (Liên minh các Hiệp hội Khoa học Động vật).

Đã cập nhật: tháng năm 10, 2010