2019-11-14LL

Diabetes. Your Type.

|

 
 TIN NỔI BẬT

Tiêu điểm nổi bật của Sanofi trong năm 2019

Sanofi Việt Nam 2 năm liền được vinh danh là Nhà Tuyển dụng hàng đầu

Thông cáo báo chí

27 Năm Đồng Hành của Chương Trình Nhân Đạo Tại Việt Nam

Để chăm sóc sức khỏe không còn bị rào cản địa lý

Chúng tôi là Sanofi 

1

Lĩnh vực điều trị

2

Nghiên cứu và phát triển

3

Trách nhiệm xã hội và cộng đồng

4

Thành công cùng Sanofi