2019-11-14LL

Diabetes. Your Type.

|

 
 TIN NỔI BẬT

Gặp gỡ chị Trần Thị Vân Hà Trưởng Bộ phận Marketing Sanofi Pasteur 

27 Năm Đồng Hành của Chương Trình Nhân Đạo Tại Việt Nam

Kết quả Kinh doanh Quý 3 năm 2019

Để chăm sóc sức khỏe không còn bị rào cản địa lý

Chúng tôi là Sanofi 

1

Lĩnh vực điều trị

2

Nghiên cứu và phát triển

3

Trách nhiệm xã hội và cộng đồng

4

Thành công cùng Sanofi