2019-11-01LL

Diabetes. Your Type.

|

 
 TIN NỔI BẬT

Gặp gỡ chị Trần Thị Vân Hà Trưởng Bộ phận Marketing Sanofi Pasteur 

Kết quả Kinh doanh Quý 3 năm 2019

Chương trình nhân đạo của Sanofi Genzyme hỗ trợ bệnh nhân trên toàn thế giới

Để chăm sóc sức khỏe không còn bị rào cản địa lý

Sanofi và nỗ lực chắp cánh tương lai ngành Dược

Y học chính xác mang đến phương pháp tiếp cận đa diện đối với các bệnh viêm và miễn dịch

Chúng tôi là Sanofi 

1

Lĩnh vực điều trị

2

Nghiên cứu và phát triển

3

Trách nhiệm xã hội và cộng đồng

4

Thành công cùng Sanofi