2020-03-27LL

Thông tin quan trọng về thuốc Plaquenil® và dịch COVID-19

|

 
 TIN NỔI BẬT

                                         Trách nhiệm của chúng tôi trong Thời kỳ Khủng hoảng vì Đại Dịch - Thông điệp từ CEO Paul Hudson

                                          Sanofi nỗ lực chung tay cùng Cộng Đồng chống lại Đại Dịch Covid-19

Sanofi hợp tác với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ để nghiên cứu và phát triển vắc-xin phòng ngừa vi-rút corona chủng mới (COVID-19)

Thông cáo Báo chí

Sanofi và Regeneron bắt đầu thử nghiệm lâm sàng thuốc Kevzara® (sarilumab) trên bệnh nhân nhiễm COVID-19

Thông cáo báo chí

                                            Báo cáo tích hợp năm 2019: Trách nhiệm của chúng tôi trong tương lai

Hướng đến một con đường duy nhất giúp chữa trị hàng loạt bệnh hiếm

Chúng tôi là Sanofi 

1

Lĩnh vực điều trị

2

Nghiên cứu và phát triển

3

Trách nhiệm xã hội và cộng đồng

4

Thành công cùng Sanofi