Sanofi French

Lê Thị Kim Ngân - Trưởng Bộ phận Chuỗi Cung Ứng, Sanofi Đông Dương