We Believe in Your TypeHơn 100 năm qua, chúng tôi lắng nghe và hỗ trợ những người mà cuộc sống bị ảnh hưởng bởi bệnh đái tháo đường. Chúng tôi tin việc chăm sóc sức khỏe nên phù hợp theo từng người... chúng tôi tin vào cá thể hóa điều trị.


Diabetes. Your Type. - Hãy lắng nghe câu chuyện của Konner

Các bài viết liên quan
Insulin 08

Hội thảo khoa học "Bước cải tiến đột phá cho khởi trị Insulin tại Việt Nam"

2019-05-01LL
MOU06

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác iSTEP-D PLUS giữa Sanofi với Hội Nội Tiết - Đái Tháo Đường Việt Nam 

2019-05-06LL