Emin Turan

Tổng Giám đốc Sanofi Đông Dương

Giám đốc Điều hành Khối Ngành hàng Thuốc Tổng quát tại Việt Nam

Kevin Doak

Giám đốc Điều hành,

Khối Ngành hàng Chăm sóc sức khỏe Người tiêu dùng,
Sanofi Đông Dương

David Tick

Giám đốc Điều hành,

Khối Ngành hàng Vắc-xin,
Sanofi Đông Dương

Nguyễn Thị Lương Phong

Trưởng Bộ phận Quan hệ Đối Ngoại,
Sanofi Đông Dương

Didier Martin

Trưởng Bộ phận Business Operation, 
Sanofi Đông Dương

Nguyễn Hải Anh

Trưởng Bộ phận Kinh Doanh SP Kê Toa,
Sanofi Việt Nam

Nguyễn Thị Mai Như

Trưởng Nhóm Sản phẩm Kê Toa,
Sanofi Việt Nam

Nguyễn Thùy Dương

Trưởng Bộ phận Mua hàng cho Nhóm các Quốc gia: Việt Nam, Campuchia, Indonesia & Philippines

Nguyễn Đức Quỳnh Loan

Trưởng bộ phận Marketing, Ngành hàng Vaccines

Nguyễn Thị Hoài Giang

Trưởng phòng đăng ký sản phẩm, y khoa và quản lý chất lượng, ngành hàng CHC 

Vũ Thị Cẩm Uyên

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Khách Hàng Chiến Lược (Head of KAM), ngành hàng Vaccines, Sanofi Vietnam & Cambodia

Văn Thị Thu Sương

Giám đốc Y khoa bộ phận Thuốc tổng quát Đông Dương - Trưởng bộ phận Y khoa Việt Nam