Chúng tôi là Sanofi Việt Nam

Haissam Chraiteh

Tổng Giám Đốc Sanofi Đông Dương,

Giám đốc Điều hành nhóm thị trường Trung Quốc và mới nổi tại Việt Nam

Penn - portrait 1

Penn Policarpio

Giám đốc Điều hành,

Khối Ngành hàng CSSK Người Tiêu dùng,
Sanofi Đông Dương

david-tick

David Tick

Giám đốc Điều hành,

Khối Ngành hàng Vắc-xin,
Sanofi Đông Dương

Chi Phuong - 1

Lê Ngọc Thiên Phương

Trưởng Bộ phận Nhân sự, 
Sanofi Đông Dương
resize

Nguyễn Thị Lương Phong

Trưởng Bộ phận Quan hệ Đối Ngoại,
Sanofi Đông Dương

Didier portrait

Didier Martin 

Trưởng Bộ phận Business Operation, 
Sanofi Đông Dương

Lê Thị Kim Ngân

Trưởng Bộ phận Chuỗi Cung Ứng,
Sanofi Đông Dương

resize chi Hai Anh

Nguyễn Hải Anh

Trưởng Bộ phận Kinh Doanh SP Kê Toa,
Sanofi Việt Nam

2

Nguyễn Thị Mai Như

Trưởng phòng Tiếp thị nhóm SP Kê Toa,
Sanofi Việt Nam

Vũ Thị Cẩm Uyên

Trưởng Bộ phận tiếp thị, Khối ngành hàng Chăm sóc sức khỏe Người tiêu dùng

Sanofi Đông Dương

Trần Thị Vân Hà

Trưởng Bộ phận tiếp thị, Sanofi Pasteur

Sanofi Đông Dương

Nguyễn Thùy Dương

Trưởng Bộ phận Procurement cho Nhóm các Quốc gia: Việt Nam, Cambodia, Indonesia & Philippines

Monsinee Sathirakawinskull

Giám Đốc Điều Hành Khối Ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe Người Tiêu dùng tại Cambodia