Chúng tôi là Sanofi

Chúng tôi là Sanofi Việt Nam


Penn - portrait 1

Penn Policarpio

Tổng Giám Đốc, Khối Ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe Người Tiêu dùng,
Sanofi Đông Dương

Stan portrait 2

Stanislas Camart

CFO,
Sanofi Đông Dương

Chi Phuong - 1

Lê Ngọc Thiên Phương

Trưởng Bộ phận Nhân sự, 
Sanofi Đông Dương
resize

Nguyễn Thị Lương Phong

Trưởng Bộ phận Quan hệ Đối Ngoại,
Sanofi Đông Dương

Didier portrait

Didier Martin 

Trưởng Bộ phận Business Operation, 
Sanofi Đông Dương

Lê Thị Kim Ngân

Trưởng Bộ phận Chuỗi Cung Ứng,
Sanofi Đông Dương

resize chi Hai Anh

Nguyễn Hải Anh

Trưởng Bộ phận Kinh Doanh SP Kê Toa,
Sanofi Việt Nam

2

Nguyễn Thị Mai Như

Trưởng phòng Tiếp thị nhóm SP Kê Toa,
Sanofi Việt Nam

c Minh main

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Trưởng Bộ phận Điều hành nhóm SP OTx, Outsourced và toàn bộ kênh bán lẻ cho nhóm hàng kê toa,
Sanofi Việt Nam

Nguyễn Thùy Dương

Trưởng Bộ phận Procurement cho Nhóm các Quốc gia: Việt Nam, Cambodia, Indonesia & Philippines

Monsinee Sathirakawinskull

Giám Đốc Điều Hành Khối Ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe Người Tiêu dùng tại Cambodia