Chúng tôi là Sanofi Việt NamNguyễn Anh Tuyền

Tổng Giám đốc,
Sanofi Đông Dương

Portrait

Thomas Gaudry

Trưởng Bộ phận Vaccines,
Sanofi Pasteur

Stan portrait 2

Stanislas Camart

CFO,
Sanofi Đông Dương

c Minh main

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Trưởng Bộ phận Điều hành nhóm SP OTx, Outsourced và toàn bộ kênh bán lẻ cho nhóm hàng kê toa,
Sanofi Việt Nam

2

Nguyễn Thị Mai Như

Trưởng phòng Tiếp thị nhóm SP Kê Toa,
Sanofi Việt Nam

Didier portrait

Didier Martin 

Trưởng Bộ phận Business Operation, 
Sanofi Đông Dương