Chúng tôi là Sanofi

Chúng tôi là Sanofi Việt NamNguyễn Anh Tuyền

Tổng Giám đốc,
Sanofi Đông Dương

Portrait

Thomas Gaudry

Trưởng Bộ phận Vaccines,
Sanofi Pasteur

Penn - portrait 1

Penn Policarpio

Tổng Giám Đốc, Khối Ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe Người Tiêu dùng,
Sanofi Đông Dương

Stan portrait 2

Stanislas Camart

CFO,
Sanofi Đông Dương

resize

Nguyễn Thị Lương Phong

Trưởng Bộ phận Quan hệ Đối Ngoại,
Sanofi Đông Dương

Didier portrait

Didier Martin 

Trưởng Bộ phận Business Operation, 
Sanofi Đông Dương

Lê Thị Kim Ngân

Trưởng Bộ phận Chuỗi Cung Ứng,
Sanofi Đông Dương

resize chi Hai Anh

Nguyễn Hải Anh

Trưởng Bộ phận Kinh Doanh SP Kê Toa,
Sanofi Việt Nam

2

Nguyễn Thị Mai Như

Trưởng phòng Tiếp thị nhóm SP Kê Toa,
Sanofi Việt Nam

c Minh main

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Trưởng Bộ phận Điều hành nhóm SP OTx, Outsourced và toàn bộ kênh bán lẻ cho nhóm hàng kê toa,
Sanofi Việt Nam

Monsinee Sathirakawinskull

Giám Đốc Điều Hành Khối Ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe Người Tiêu dùng tại Cambodia