Chúng tôi là Sanofi Việt Nam

Emin Turan

Tổng Giám đốc Sanofi Đông Dương

Giám đốc Điều hành Khối Ngành hàng Thuốc Tổng quát tại Việt Nam

Penn - portrait 1

Penn Policarpio

Giám đốc Điều hành,

Khối Ngành hàng CSSK Người Tiêu dùng,
Sanofi Đông Dương

david-tick

David Tick

Giám đốc Điều hành,

Khối Ngành hàng Vắc-xin,
Sanofi Đông Dương

resize

Nguyễn Thị Lương Phong

Trưởng Bộ phận Quan hệ Đối Ngoại,
Sanofi Đông Dương

Didier portrait

Didier Martin 

Trưởng Bộ phận Business Operation, 
Sanofi Đông Dương

resize chi Hai Anh

Nguyễn Hải Anh

Trưởng Bộ phận Kinh Doanh SP Kê Toa,
Sanofi Việt Nam

2

Nguyễn Thị Mai Như

Trưởng Nhóm Sản phẩm Kê Toa,
Sanofi Việt Nam

Vũ Thị Cẩm Uyên

Trưởng Bộ phận Kinh doanh, Khối ngành hàng CSSK Người tiêu dùng

Sanofi Đông Dương

Trần Thị Vân Hà

Trưởng Bộ phận tiếp thị, Khối Ngành hàng Vắc-xin

Sanofi Đông Dương

Nguyễn Thùy Dương

Trưởng Bộ phận Mua hàng cho Nhóm các Quốc gia: Việt Nam, Campuchia, Indonesia & Philippines