Sanofi French

Monsinee Sathirakawinskul - Giám đốc Vận hành Khối ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe Người Tiêu dùng của Sanofi tại Cambodia