Sanofi French

Penn Policarpio - Tổng Giám Đốc, Khối Ngành hàng Chăm sóc Sức Khỏe Người Tiêu dùng, Sanofi Đông Dương