Văn hóa của Sanofi

Tự hào khi là nhân viên Sanofi

"Tôi tin, cùng với Sanofi, tôi sẽ còn bước xa hơn nữa..."

Tại Sanofi, chúng tôi đề cao bốn giá trị cốt lõi trong văn hóa công ty – Tinh thần đồng đội, Tôn trọng, Can đảmChính trực và gói gọn triết lý kinh doanh cũng như văn hóa làm việc trong hai từ Empowering Life.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi câu chuyện của bạn Châu Nguyễn Hải Đăng – Brand Manager,  Sanofi Indochina CHC để cùng trải nghiệm những niềm vui, sự mới mẻ trong công việc, sự can đảm vượt qua những áp lực và khó khăn cùng với sự hỗ trợ gắn kết, tôn trọng và tinh thần đồng đội tại Sanofi.