Sanofi mở ra một chân trời mới với những cơ hội nghề nghiệp phong phú và hấp dẫn để bạn có thể phát triển sự nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống – cho chính bạn và cho tất cả mọi người. Gia nhập Sanofi, bạn có thể tự hào khi trở thành một thành viên của tập đoàn Chăm Sóc Sức Khỏe hàng đầu thế giới.

Hoạt động trong lĩnh vực gắn liền với sức khỏe của con người, chính vì vậy Sanofi là một công ty được xây dựng trên một nền tảng rất nhân bản. Một trong những điểm nhấn cho hoạt động thu hút và phát triển nhân tài, đó là chính sách tuyển dụng với nhiều khác biệt so với các công ty trong cùng lĩnh vực hoạt động.

Chính sách tuyển dụng

Chính sách và quy trình tuyển dụng tại Sanofi hướng đến việc thu hút, tìm ra ứng viên phù hợp nhất với công việc, đồng thời tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân viên nội bộ.

Ngoài ra, công ty luôn khuyến khích nhân viên giới thiệu ứng viên bên ngoài có năng lực phù hợp và kinh nghiệm cho những vị trí tuyển dụng trong công ty và được nhận những phần thưởng hấp dẫn thông qua chương trình giới thiệu ứng viên "Recommend us the best candidate you know".

LEAD Competencies & Behaviors: LEAD Năng lực và Hành vi