Văn hóa của Sanofi

Văn hóa hòa nhập và đa dạng của Sanofi qua các câu chuyện của lãnh đạo nữ

Khoảng cách giữa nam và nữ trong xã hội vẫn là một rào cản lớn trên thế giới ngày nay ở một số quốc gia cản trở sự tiến bộ xã hội và cản trở tăng trưởng kinh tế. Là một tập đoàn dược phẩm đa quốc gia tập trung vào nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe con người, chúng tôi cam kết hành động trong lĩnh vực mà chúng tôi có thể có tác động nhiều nhất để hu hẹp khoản cách giới. Điều này đã bắt đầu trong công ty riêng của chúng tôi, nơi chúng tôi có tham vọng  đạt được sự đại diện bình đẳng giữa nam và nữ giới ở hàng ngũ các nhà lãnh đạo hàng đầu của chúng tôi.

Tự hào khi là nhân viên Sanofi

"Tôi tin, cùng với Sanofi, tôi sẽ còn bước xa hơn nữa..."

Tại Sanofi, chúng tôi đề cao bốn giá trị cốt lõi trong văn hóa công ty – Tinh thần đồng đội, Tôn trọng, Can đảmChính trực và gói gọn triết lý kinh doanh cũng như văn hóa làm việc trong hai từ Empowering Life.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi câu chuyện của bạn Châu Nguyễn Hải Đăng – Brand Manager,  Sanofi Indochina CHC để cùng trải nghiệm những niềm vui, sự mới mẻ trong công việc, sự can đảm vượt qua những áp lực và khó khăn cùng với sự hỗ trợ gắn kết, tôn trọng và tinh thần đồng đội tại Sanofi.