Sanofi Genzyme, khối kinh doanh toàn cầu về các bệnh chăm sóc đặc biệt của chúng tôi, là đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu nhiều bệnh hiếm hơn 35 năm qua, trong đó có phát triển liệu pháp thay thế enzyme để điều trị các căn bệnh rối loạn dự trữ lysosome.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc cải tiến trong bệnh hiếm như: phát triển các liệu pháp, hỗ trợ nghiên cứu, cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ngoài việc cung cấp thuốc và điều trị, như :

 

  •  Tài trợ chương trình nghiên cứu đăng ký cơ sở dữ liệu bệnh Gaucher, Fabry, MPS I và Pompe để thu thập các dữ liệu thực tế, nhằm nâng cao hiểu biết y khoa về những căn bệnh này.
  • Cải thiện công tác chẩn đoán bệnh hiếm qua các chương trình huấn luyện bác sĩ, nâng cao nhận thức và hỗ trợ cho các chương trình xét nghiệm và tầm soát bệnh.
  • Làm việc với các tổ chức bệnh nhân toàn cầu để hỗ trợ các nhu cầu của bệnh nhân bệnh hiếm.
  • Hỗ trợ chương trình nhân đạo toàn cầu, tạo điều kiện cho các bệnh nhân bệnh hiếm có nhu cầu chữa trị có thể tiếp cận điều trị dễ dàng.

27 Năm Đồng Hành của Chương Trình Nhân Đạo Tại Việt Nam

Chương trình Nhân đạo của Sanofi Genzyme hỗ trợ bệnh nhân trên toàn thế giới

Họ đã nói gì về nỗ lực của Sanofi Genzyme?

Chung tay thêm sức mạnh, cùng chống lại Pompe

Danh sách trao giải cho các Tổ chức hỗ trợ Bệnh nhân mắc bệnh hiếm