Tại Sanofi, chúng tôi cam kết cung cấp cho mọi người trên khắp thế giới các giải pháp sáng tạo để họ tự chăm sóc sức khỏe của mình để có một cuộc sống khỏe hơn và trọn vẹn hơn. Với sự đầu tư về nghiên cứu phát triển và chất lượng sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn thế giới, tại Việt Nam, Sanofi cung cấp các sản phẩm và thuốc cải tiến trong nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bao gồm

  • Thuốc cảm, ho và dị ứng
  • Thuốc giảm đau
  • Vệ sinh phụ nữ và em bé
  • Thuốc tiêu hóa
  • Dinh dưỡng