Giải tỏa căng thẳng đối với cơ thể và tinh thần

Việc sử dụng Magiê kết hợp với vitamin B6 sau tám tuần sẽ giúp làm giảm 24% mức độ căng thẳng so với việc sử dụng Magiê.

Trên thực tế, cứ năm người tham gia khảo sát về chăm sóc bản thân thì có một người cho biết sự căng thẳng trong môi trường làm việc hiện cao hơn gấp 10 lần hoặc hơn thế nữa so với năm trước.

Chu kỳ làm tăng tình trạng căng thẳng

Thậm chí đối với những người sử dụng kết hợp magiê và vitamin B6 sau tám tuần, hiệu quả cao hơn 24% và có tác động tích cực đáng kể trong việc giảm tình trạng căng thẳng ở mức độ cao hoặc vô cùng trầm trọng.