Funny strong expression kid girl hand

Vắc-xin

Ngăn ngừa Bệnh Lao - Trách nhiệm không của riêng ai

Vacxin

Vắc xin và Sanofi Pasteur

Tiêm chủng là bảo vệ

Tiêm chủng để bảo vệ gia đình

Sử dụng Vắc-xin là bảo vệ bản thân và những người xung quanh

tiêm chủng

Mỗi phút Vắc-xin giúp cứu sống 5 sinh mạng trên thế giới

Viêm màng não 2

Ngày Viêm Màng Não Thế Giới