The Upshot Series #14 - Cuộc đua đánh bại bệnh Viêm màng não đã bắt đầu

Vắc xin tiếp tục đóng góp vào sự tiến bộ của con người như thế nào

Cam kết của Sanofi Pasteur trong việc đóng góp để cải thiện sức khỏe cho người dân Việt nam & Campuchia thông qua tiêm chủng

Ngày Viêm Màng Não Thế giới: Cần hiểu rõ hơn về bệnh viêm màng não do não mô cầu

Phòng ngừa Cúm mùa thời Covid-19

Tầm quan trọng của việc theo dõi tiêm ngừa vắc-xin định kỳ

Vắc-xin: Biện pháp bảo vệ hàng đầu để phòng ngừa những bệnh truyền nhiễm như COVID-19

Đội ngũ đứng sau các liều vắc-xin giúp bảo vệ tính mạng nhân loại XEM CHI TIẾT

Vắc xin và Sanofi Pasteur

Tiêm chủng là bảo vệ

Mỗi phút Vắc-xin giúp cứu sống 5 sinh mạng trên thế giới

Ngày Viêm Màng Não Thế Giới