Funny strong expression kid girl hand

Vắc-xin

banner

Vắc xin tiếp tục đóng góp vào sự tiến bộ của con người như thế nào

wiw-banner

Cam kết của Sanofi Pasteur trong việc đóng góp để cải thiện sức khỏe cho người dân Việt nam & Campuchia thông qua tiêm chủng

hero

Ngày Viêm Màng Não Thế giới: Cần hiểu rõ hơn về bệnh viêm màng não do não mô cầu

Phòng ngừa Cúm mùa thời Covid-19

Tầm quan trọng của việc theo dõi tiêm ngừa vắc-xin định kỳ

Vắc-xin: Biện pháp bảo vệ hàng đầu để phòng ngừa những bệnh truyền nhiễm như COVID-19

Đội ngũ đứng sau các liều vắc-xin giúp bảo vệ tính mạng nhân loại

Vacxin

Vắc xin và Sanofi Pasteur

Tiêm chủng là bảo vệ

tiêm chủng

Mỗi phút Vắc-xin giúp cứu sống 5 sinh mạng trên thế giới

Viêm màng não 2

Ngày Viêm Màng Não Thế Giới