Sanofi đang đầu tư vào các 7 lĩnh vực nghiên cứu để tìm các giải pháp sáng tạo đáp ứng các nhu cầu của bệnh nhân: tim mạch, đái tháo đường, vắc-xin và các bệnh truyền nhiễm, miễn dịch học, bệnh xơ cứng rải rác/thần kinh, ung thư, bệnh hiếm

Theo kết quả tổng kết danh mục Nghiên cứu và Phát triển, tính đến tháng 4 năm 2018, danh mục của Sanofi bao gồm 37 dự án về sản phẩm sinh học và vắc-xin mới đang ở giai đoạn trên lâm sàng, 28 dự án đã đi vào nghiên cứu pha III hoặc đã được nộp hồ sơ xin đăng ký thuốc.

Các danh mục Nghiên cứu và Phát triển: