Các hội thảo khoa học là một nỗ lực của Sanofi nhằm hỗ trợ sự phát triển và phổ biến kiến thức y khoa. Đây là cơ hội gặp mặt của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực y tế đa dạng, tạo điều kiện cho họ thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến cũng như tìm hiểu những phương hướng điều trị mới với mục đích tăng cường chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.