TCBC

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

xxx

Sanofi liên kết với các công ty dược phẩm sinh học hàng đầu vì sự an toàn của vắc-xin Covid-19

Sanofi và GSK bắt đầu triển khai thử nghiệm lâm sàng pha 1/2 cho ứng cử viên vắc-xin COVID-19 tái tổ hợp có tá dược bổ trợ

KPMG phối hợp Sanofi giới thiệu báo cáo độc quyền và đầu tiên về tự chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam