TCBC

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

xxx

Sanofi Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM

Sanofi cùng Hội Tim Mạch Học Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến cùng chuyên gia ACC - VNHA 2020

Sanofi Việt Nam quyên góp 1,3 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống Covid-19 và giảm thiệt hại hạn mặn tại ĐBSCL