Trong lần công bố kết quả quý 3 năm 2022, ông Paul Hudson – CEO Tập đoàn Sanofi, đã chia sẻ một số điểm nổi bật về hoạt động và quá trình hiện đại hóa của Sanofi.

Nhìn chung, Sanofi tiếp tục hoàn thành một quý với kết quả khả quan, điều này cho thấy tập đoàn đã có chiến lược và cách tiếp cận đúng đắn. Tất nhiên đã có một số trở ngại, nhưng đó chỉ là một phần của mọi hành trình chuyển đổi.

Từ đó, Tập đoàn Sanofi nói chung, và Sanofi Việt Nam nói riêng, tiếp tục thúc đẩy đạt được kết quả nổi bật và hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2022, để tạo đà phát triển cho năm 2023 sắp tới và tiến gần hơn đến mục tiêu chuyển đổi cách thức thực hành y học vì bệnh nhân.

Ông Paul Hudson, CEO Tập đoàn Sanofi Toàn cầu, chia sẻ “Kết quả nổi bật của chúng tôi trong quý thứ ba chứng minh rằng Sanofi đang đi đúng hướng. Chúng tôi đã mang lại sự tăng trưởng doanh số đáng kể và cam kết của Sanofi đối với khoa học đột phá đang đơm hoa kết trái khi ba loại thuốc ưu tiên đã đạt được những bước tiến quan trọng trong thủ tục đăng ký sản phẩm.

Hãy lắng nghe những chia sẻ từ ông Paul Hudson trong video dưới đây nhé!