Sanofi tự hào nhiều năm liền được công nhận là “Nơi làm việc tốt” cho cộng đồng LGBTQ+ (Theo đánh giá của Human Rights Campaign Foundation). 2 năm qua, là một trong những tập đoàn chăm sóc sức khỏe đầu tiên trên thế giới theo đuổi chiến lược xây dựng môi trường làm việc “Đa dạng, công bằng và hòa nhập”, Sanofi đang trên hành trình tạo dựng nơi làm việc lý tưởng, tôn trọng sự khác biệt và bản sắc riêng của mỗi người.

Cùng Sanofi “Live out Loud” trong Tháng Tự hào, và đừng quên bạn luôn có những “đồng minh” ủng hộ tại Sanofi.

Happy Pride Month – Living out Loud.