Trong ba ngày 28-30/11/2022, Sanofi Việt Nam đã tham gia Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh (GEFE 2022), sự kiện do EuroCham tổ chức nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh giai đoạn 2021 – 2030.

Th tướng Phm Minh Chính phát biu khai mc Din đàn và Trin lãm Kinh tế xanh

GEFE 2022 có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện Chính phủ từ phía Châu Âu, Việt Nam và Đông Nam Á, với hàng loạt hội nghị, triển lãm và các phiên đối thoại cấp cao về các chủ đề kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, thành phố thông minh, du lịch xanh, nông nghiệp bền vững,...

Ông Emin Turan và bà Fanny Haniquaut đi din chia s nhng thông tin v Sanofi Vit Nam

Trong sự kiện lần này, bên cạnh khu vực triển lãm giới thiệu các nỗ lực phát triển bền vững, Sanofi Việt Nam cũng góp tiếng nói trong những phiên thảo luận được quan tâm, bao gồm:

  • Trong phiên thảo luận “Tầm nhìn về phát triển chuỗi cung ứng xanh”, ông Emin Turan, Tổng giám đốc Sanofi Việt Nam đã chia sẻ về “Hành trình trách nhiệm của Sanofi” (In a great panel on "A vision for developing a green supply chain”, Emin’s keynote "The Responsible Journey of Sanofi")

  • Trong khuôn khổ chủ đề “Tương lai của Nhiên liệu & Du lịch Xanh”, bà Fanny Haniquaut – Giám đốc nhà máy Sanofi Việt Nam đã tham gia chia sẻ về “Nguồn năng lượng từ chất thải so với những nguồn năng lượng khác (Thủy điện, điện gió, năng lượng sinh khối)”  (Future of Fuels & Green tourism /“Waste to energy vs other sources (hydroelectric, onshore wind, biomass)”