Sanofi công bố sự tăng trưởng mạnh mẽ Chỉ số Lợi nhuận trên một Cổ phiếu (EPS) ở mức 6,8% theo Tỉ giá Hối đoái cố định (CER)

Tôi thực sự phấn khích bởi kết quả của Quý 4 đã định hướng cho Sanofi đi theo những ưu tiên chiến lược của chúng tôi.

Paul Hudson, CEO Sanofi

Kết quả Kinh doanh Quý 4 và năm 2019