ajsdasjdkasjd;ajsda;

Hành động vì một hành tinh xanh cũng là một trụ cột quan trọng trong cam kết phát triển bền vững mà Sanofi theo đuổi tại Việt Nam cũng như tại các quốc gia trên toàn cầu.  Công ty luôn nỗ lực giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng từ hoạt động vận hành xuyên suốt vòng đời sản phẩm. Từ cuối năm 2019, nhà máy Sanofi Việt Nam đã triển khai dự án Plastic Ban nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trong sản xuất. Yếu tố quan trọng trong chương trình giảm chất thải nhựa là giảm thiểu việc phát sinh chất thải tại nguồn và sau đó tái sử dụng hoặc tái chế một cách có hệ thống trước khi có bất kỳ biện pháp xử lý nào khác. Dự án đặt mục tiêu giảm 75% lượng rác thải nhựa trong vòng một năm. Và chương trình sẽ được thực hiện với mục tiêu giảm 100% rác thải nhựa tại khu vực này vào năm 2022.

vafosakdas'kda'skdas'kda's

Hành động vì một hành tinh xanh cũng là một trụ cột quan trọng trong cam kết phát triển bền vững mà Sanofi theo đuổi tại Việt Nam cũng như tại các quốc gia trên toàn cầu.  Công ty luôn nỗ lực giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng từ hoạt động vận hành xuyên suốt vòng đời sản phẩm. Từ cuối năm 2019, nhà máy Sanofi Việt Nam đã triển khai dự án Plastic Ban nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trong sản xuất. Yếu tố quan trọng trong chương trình giảm chất thải nhựa là giảm thiểu việc phát sinh chất thải tại nguồn và sau đó tái sử dụng hoặc tái chế một cách có hệ thống trước khi có bất kỳ biện pháp xử lý nào khác. Dự án đặt mục tiêu giảm 75% lượng rác thải nhựa trong vòng một năm. Và chương trình sẽ được thực hiện với mục tiêu giảm 100% rác thải nhựa tại khu vực này vào năm 2022.