Hiện tại một số các phương tiện truyền thông đang đưa tin xung quanh việc sử dụng ngoài chỉ định của hydroxychloroquine trong điều trị COVID-19 dựa trên các kết quả sơ bộ của các nghiên cứu độc lập từ các quốc gia khác nhau. Vì vậy đã có nhiều câu hỏi được đặt ra từ các đối tác của chúng tôi.

An toàn cho bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu

Cho đến nay chưa có đủ dữ liệu lâm sàng để đưa ra bất kỳ kết luận nào về hiệu quả lâm sàng hoặc độ an toàn của hydroxychloroquine (hoặc chloroquine) trong việc điều trị COVID-19. Các kết quả sơ bộ từ các nghiên cứu độc lập khác nhau đòi hỏi phải có các phân tích sâu hơn và các nghiên cứu lâm sàng lớn hơn để xác nhận lợi ích/nguy cơ cho bệnh nhân khi sử dụng Plaquenil® trong điều trị COVID-19.
Ngoài ra, thuốc Plaquenil® (hydroxychloroquine) cũng chưa được đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho bất kỳ chỉ định nào. 
Tất cả các trường hợp sử dụng thuốc này trong điều trị COVID-19 đều được xem  là sử dụng ngoài chỉ định (vì sản phẩm chưa được đăng ký lưu hành cho chỉ định điều trị COVID-19).

Đảm bảo sự liên tục trong cung ứng

Một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo sự cung ứng liên tục thuốc Plaquenil® sử dụng cho các chỉ định hiện tại.
Sanofi đang làm việc với các cơ quan y tế thẩm quyền và các chuyên gia khoa học tại nhiều nước đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch để nghiên cứu sâu hơn về dữ liệu lợi ích/nguy cơ của Plaquenil® (hydroxychloroquine) trong điều trị Covid 19 và có thể cung cấp hoặc tặng thuốc nếu có sự yêu cầu chính thức từ chính phủ và/hoặc cơ quan y tế thẩm quyền tại nước sở tại. Sanofi có khả năng sản xuất để tăng sản lượng trong khi vẫn duy trì mức cung cấp phù hợp cho các đăng ký và chỉ định hiện tại của Plaquenil®

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ về email: Communication.vn@Sanofi.com