Ngày Môi trường Thế giới 1

Cùng hành động vì hành tinh của chúng ta

Cùng hành động vì hành tinh của chúng ta nhân ngày Môi trường Thế giới


Một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta

 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính rằng từ năm 2030 đến 2050, biến đổi khí hậu sẽ gây thêm khoảng 250.000 ca tử vong mỗi năm. Biến đổi khí hậu có tác động trực tiếp đến sức khỏe vì nó có thể dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt hoặc thời tiết cực lạnh, thiếu lương thực, khó tiếp cận nước uống và ô nhiễm không khí. Biến đổi khí hậu cũng gây ra các tác động gián tiếp như tạo điều kiện thuận lợi cho sự lây lan của các bệnh truyền qua vector hoặc tăng mức độ phấn hoa.

 

Sanofi đã cam kết vào việc giám sát và giảm thiểu tác động đến môi trường thông qua chiến lược của công ty “Cùng hành động để bảo vệ hành tinh”, nhằm hạn chế các tác động có hại đến môi trường ở mọi giai đoạn của vòng đời sản phẩm: từ nguyên liệu thô công ty sử dụng để chế tạo thuốc, thiết bị và dịch vụ có tác động sau cùng có ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe con người và môi trường.

 

Chúng tôi đã xác định năm chủ đề môi trường chính liên quan đến hoạt động của chúng tôi:

 

- Khí thải nhà kính

- Tài nguyên nước

- Dược phẩm trong môi trường

- Chất thải

- Đa dạng sinh học

Ngày Môi trường Thế giới 2 

 

Nhân viên hành động vì hành tinh

 

Ngày Môi trường quốc tế là một cơ hội tuyệt vời để cho thấy rằng tất cả nhân viên của Sanofi đều có trách nhiệm tham gia vào việc thúc đẩy bảo vệ môi trường, từ cách chúng ta vận hành trên các trang web đến các dự án và thói quen hàng ngày của mỗi cá nhân.

 

Năm nay, Sanofi đã chọn tập trung vào quản lý chất thải với việc thực hiện các nguyên tắc 3R: Giảm (Reduce) / Tái chế (Recyle) / Tái sử dụng (Reuse).

 

Theo quy định của địa phương, chúng tôi đã thiết kế một chương trình quản lý chất thải với các quy trình xác định, tổ chức, thu gom, phân loại, xử lý, lưu trữ, vận chuyển và xử lý các loại chất thải khác nhau.

 

Năm 2018, lượng chất thải giảm 10% so với năm 2017 và 73% được tái chế. Chiến lược hành động bảo vệ hành tinh nêu bật các sáng kiến mạnh mẽ xung quanh chất thải:

 

- Tối ưu hóa việc sử dụng dung môi và bình ổn hóa để quản lý chất thải tốt hơn

- Sử dụng tốt nhất các vật liệu đóng gói vỉ

- Hỗ trợ các chương trình lấy lại để thu thập các loại thuốc không sử dụng

- Thực hiện các hành động để chống lãng phí thực phẩm

 

Ngày Môi trường Thế giới 3