Nhân Ngày Môi trường Thế giới, cùng tìm hiểu cách Sanofi hành động để xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn. 

Sanofi hành động vì một tương lai khỏe mạnh hơn

Tìm hiểu chiến lược môi trường của Sanofi

Cùng hành động vì hành tinh của chúng ta