Giảm Khí Thải Nhà Kính

Vào tháng 6 năm 2020, Sanofi đã nhận được sự chấp thuận từ “Sáng kiến các Mục tiêu Dựa trên Cơ sở Khoa học” (Science Based Targets initiative – SBTi) để thiết lập các mục tiêu giảm khí thải nhà kính tuyệt đối* dựa trên cơ sở khoa học nhằm giảm nhiệt độ toàn cầu xuống 1,5 ° C - phù hợp với mục tiêu của Hiệp định Paris 2015. Tất cả nhân viên cũng như các đối tác và nhà cung cấp của Sanofi sẽ cùng chung tay nhằm đạt được mục tiêu này. 

SBTi là kết quả của sự hợp tác giữa Carbon Disclosure Project, Liên hiệp quốc toàn cầu (United Nations Global Compact), Viện tài nguyên thế giới (World Resources Institute) và Quỹ thiên nhiên thế giới (World Wide Fund for Nature). Để biết thêm thông tin chi tiết về SBTi, vui lòng truy cập: https://sciencebasedtargets.org/

*Mục tiêu tuyệt đối được xác định bằng tổng lượng phát thải được giảm theo thời gian và không liên quan đến bất kì thước đo nào về hoạt động kinh doanh.

Sanofi nỗ lực giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh, từ những nguyên liệu thô được sử dụng trong các sản phẩm của công ty, cho đến những ảnh hưởng có thể xảy ra trên sức khỏe và môi trường ở cuối vòng đời của chúng. 

Planet Mobilization – Hành động vì hành tinh của chúng ta

Chiến lược môi trường của Sanofi từ năm 2015 đến 2025 được thể hiện qua định hướng Planet Mobilization – Hành động vì hành tinh của chúng ta, chiến lược sẽ bao quát toàn bộ chuỗi giá trị của công ty và liên quan đến tất cả các đối tác của chúng tôi. 

Giảm Khí Thải Nhà Kính

Chúng tôi có trách nhiệm giảm lượng khí thải carbon. Năng lượng là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính chính của công ty. Sanofi nỗ lực tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng trên tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty bằng cách tiếp cận năng lượng một cách trách nhiệm, cũng như áp dụng chính sách vận chuyển đáng tin cậy cho cả hàng hóa và con người. Chúng tôi cam kết sử dụng ít hơn, sử dụng tốt hơn và sử dụng xanh hơn.

 • Vào cuối năm 2018, lượng khí thải nhà kính đã giảm 22% so với năm 2010 và 9% so với năm 2015
 • Khoảng 50 nhà máy đã được công nhận đạt chuẩn ISO Năng lượng hoặc Môi trường. Bốn nhà máy hành chính chính của chúng tôi được chứng nhận HQE (Môi trường Chất lượng Cao). Chúng tôi cũng khuyến khích nhân viên sử dụng xe điện, phương tiện giao thông công cộng và đi chung xe.
 • Vận tải bằng đường hàng hải được lựa chọn thay cho vận chuyển đường hàng không bất cứ khi nào có thể
Cắt giảm lượng nước tiêu thụ

Khi nguồn tài nguyên nước ngày càng khan hiếm, Sanofi cố gắng không ngừng để giảm lượng nước tiêu thụ trong từng hoạt động của công ty. Năm 2018, lượng nước tiêu thụ của chúng tôi giảm 14% so với năm 2015.

Từ năm 2014, Sanofi đã áp dụng các quy trình giúp xác định các địa điểm có nguy cơ tiêu thụ nước cao nhất. Bất kỳ địa điểm nào nằm trong khu vực gặp tình trạng thiếu nước đều phải tiến hành một nghiên cứu phù hợp, xác định mục tiêu và kế hoạch hành động cũng như theo dõi sát sao. 

Quản lý ngành công nghiệp dược phẩm trong môi trường

Chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến việc quản lý ngành công nghiệp dược phẩm trong môi trường

Ngành Dược phẩm có thể tác động đến môi trường qua nhiều nguồn: nước thải công nghiệp, thuốc đã qua sử dụng và được bài tiết bởi bệnh nhân, cũng như phương pháp phân hủy thuốc chưa sử dụng hoặc hết hạn không hiệu quả. 

Chúng tôi đã áp dụng một hướng tiếp cận chiến lược bao quát trọn vòng đời của các sản phẩm thuốc tại Sanofi, từ giai đoạn sản xuất thuốc cho đến khi bệnh nhân sử dụng thuốc. Hướng tiếp cận này bao gồm nhiều sáng kiến như

 • Đo lường và giảm thiểu các nguồn phát thải do hoạt động sản xuất
 • Đánh giá các tác động môi trường liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm của chúng tôi
 • Khuyến khích sử dụng và tiêu hủy thuốc một cách đúng đắ
 • Thúc đẩy nghiên cứu khoa học bằng việc hợp tác với các đối tác khác. 
Quản lý chất thải

Đối với việc quản lý chất thải, Sanofi đã áp dụng các quy trình cụ thể. Chúng tôi xác định, tổ chức, thu thập, phân loại, xử lý, lưu trữ, vận chuyển và xử lý các loại chất thải khác nhau theo quy định của địa phương.

Mục tiêu của chúng tôi là giảm lượng lớn chất thải sản xuất thông qua 3Rs - Giảm thiểu (Reduction), Tái chế (Recycling) và Tái sử dụng (Reuse). 

Năm 2018, lượng chất thải đã giảm 10% so với năm 2017, trong đó có 73% chất thải được tái chế.

Chiến lược Planet Mobilization tập trung vào các sáng kiến hướng đến việc quản lý chất thải:

 •  Tối ưu hóa việc sử dụng dung môi để quản lý chất thải tốt hơn
 • Tận dụng các vật liệu đóng gói vỉ
 • Hỗ trợ các chương trình thu hồi các loại thuốc không sử dụng
 • Và hành động để chống lãng phí thực phẩm
Đa dạng sinh học

Theo lộ trình Planet Mobilization từ năm 2015 đến năm 2025, Sanofi đã, đang và sẽ thực hiện cam kết toàn cầu nhằm quản lý sự đa dạng sinh học tại các nhà máy.  Bước đầu tiên là thực hiện phân tích độ nhạy tại tất cả các nhà máy phi đô thị của chúng tôi. Việc này đã giúp chúng tôi xác định danh sách các nhà máy cần được ưu tiên đánh giá thêm và thiết lập các kế hoạch quản lý rủi ro tiềm ẩn.

Tất cả các nhà máy được xác định là “có rủi ro” sẽ phải có kế hoạch quản lý cho đến năm 2020. Và đến năm 2025, tất cả nhà máy của chúng tôi sẽ bắt đầu ứng dụng chương trình nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học cho nhân viên. 

Sức khỏe và biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp trên sức khỏe vì nó có thể gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan, sóng nhiệt hoặc những cơn lạnh cực độ, thiếu lương thực, ô nhiễm không khí và khó khăn trong việc tiếp cận nước uống.

Biến đổi khí hậu cũng gây ra các tác động gián tiếp trên sức khỏe, chẳng hạn như tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh lây truyền qua vật trung gian hoặc làm tăng khả năng dị ứng vì phấn hoa.

Sanofi góp phần giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu trên sức khỏe với sự chung tay của nhiều đối tác khác nhau:

 • Tiếp tục thực hiện nỗ lực Nghiên cứu & Phát triển đối với các tình trạng bệnh nhạy cảm với khí hậu như bệnh ngủ hoặc sốt rét
 • Tận dụng danh mục sản phẩm của chúng tôi và tích cực làm việc với các tổ chức nhằm cung cấp thuốc cho một số bệnh nhân mắc các bệnh chịu ảnh hưởng bởi tình trạng biến đổi khí hậu, như sốt rét, bệnh ngủ và bệnh leishmania
 • Hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng biến đổi khí hậu bằng các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp được dẫn dắt bởi Sanofi Espoir Foundation, Sanofi Hoa Kỳ and Sanofi CARES Bắc Mỹ. 
 • Nâng cao nhận thức của các đối tác của Sanofi như nhân viên, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân.